Президент:

Доц. д-р Тодор Радев, Ректор на Висше училище по мениджмънт - Варна

 

Мениджър:

Брам Шриър

 

 

Треньор:

Радослав Боянов, Лиценз UEFA A

 

Координатор международни партньорства, проекти и инициативи в местната общност:

Гергана Димитрова

 

 

Изпълнителен директор:

Станислав Илиев

Връзки с медиите и обществеността:

Павел Йорданов